Candi Borobudur

candi borobudur

Candi Budha ini  terletak di Jawa Tengah Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta . Dibangun di tiga tingkatan: sebuah pyramidal base dengan lima… Continue Reading